Εισάγουμε τις καλύτερες ποιότητες χαρτιών με σκοπό να παρέχουμε απροβλημάτιστη επεξεργασία αλλά και τέλεια ποιότητα εκτύπωσης. Καλύπτουμε τις ανάγκες χάρτου σε φύλλα, των Γραφικών Τεχνών, των Εκδόσεων και της Κυτιοποιίας.

 
 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ:
 

Velvet
Illustration
Γραφής
Γραφής Χρωματιστό
Σαμουά
Μπριστόλ
Ριζόχαρτο

 

SuperFine
Κουσέ
Αυτοκόλλητο
Μπριστόλ Χρωματιστό
Χημικό
Οπαλίνα
Τατάμι

     
...και όλα τα ειδικά χαρτιά της