Οι νέες εγκαταστάσεις, το εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και τα σύγχρονα μέσα της εταιρείας αποτελούν εγγύηση για την αποθήκευση, φόρτωση και παράδοση του χαρτιού. Το νέο μηχανογραφικό σύστημα διευκολύνει και υποστηρίζει με ταχύτητα και ακρίβεια τη λήψη, τιμολόγηση και διεκπεραίωση κάθε παραγγελίας.